ساخت پالتهای چوبی با درخواست مشتری

پالتهای چوبی بنا به سفارش و مورد مصرف بودن آن در ابعاد مختلف تولید میگردد پالتهای یکبار مصرف معمولاً در زیر محصول پیچ میشود و با لیفتراک و یا جک پالت جابجا نمیشوند . پاتهای یکبار مصرف به پالتهای یخچالی نیز معروف میباشند . پالتهای جابجایی مواد و بشکه در ابعاد 120*100 یا 110 *110 و یا ابعاد درخواستی تولید میگردد پالتهای جابجایی سنگ که معمولا باکس پالت میباشد

توضیحات

پالتهای چوبی بنا به سفارش و مورد مصرف بودن آن در ابعاد مختلف تولید میگردد
پالتهای یکبار مصرف معمولاً در زیر محصول پیچ میشود و با لیفتراک و یا جک پالت جابجا نمیشوند .
پاتهای یکبار مصرف به پالتهای یخچالی نیز معروف میباشند .

پالتهای جابجایی مواد و بشکه در ابعاد 120*100 یا 110 *110 و یا ابعاد درخواستی تولید میگردد
پالتهای جابجایی سنگ که معمولا باکس پالت میباشد

 

 

 

 

باکس پالتهای فلزی چوبی جهت حمل بارهای شکستنی و حساس مثل سنگ