پالت 120*100 LP

پالت پلاستیکی LP با ابعاد 120*100 و وزن 9.5 کیلو یک پالت سبک و همچنین مقاوم و مقرون بهصرفه میباشد 

نوع طراحی آن به گونه ایست که با وزن سبک خود قادر است تحمل 1000 کیلو رو درحالت دینامیک ( حرکت ) داشته باشد . 

همنچین تحمل بار استاتیک تا 2500 کیلو رو دارد . با قیمت مناسب و همچنین با قابلیت اینکه بعد از استفاده میتوان آنها را درهم فرو میرود و جای کمتری میگیرد .