سبد پلاستیکی

تولید سبد پلاستیکی 58*38*21

جهت کلیه کارخانجات صنایع غذایی - شیلات - تولید کنندگان مواد لبنی - نوشابه - آب معدنی و ..... 

کاملا بهداشتی  و محکم و با قابلیت کم جا بودن در هنگام خالی بودن به صورت چپ و راست گذاشتن سبدها در هم .