وافل یکطرفه

توضیحات

سیستم سقف قالب پلاستیکی یک طرفه

بهترین جایگزین اقتصادی و اجرایی تیرچه بلوک، تا دهانه 8/5 متر حذف تیرچه دوبل، کاهش مصرف میلگرد و بتن و وزن سقف.

    پس از چندین سال تحقیق و بررسی نیازهای فنی و اقتصادی جامعه عمرانی کشور، این نوع سیستم به سقف های مورد استفاده در ساخت و سازهای مورد استفاده اضافه شد. سقف یک طرفه از نوع سقف های مدرن سازی روش متداول در حال اجرا می باشد که بدون برهم زدن ابزار و روش های موجود و تحمیل هزینه های سنگین با اصلاح الگوی مصرف مصالح و روش اجرا از دفن مصالح گران مانند تیرآهن، میلگرد، بتن، سفال، پلی استایرن(فوم) و پرت مصالح و منابع ملی جلوگیری می کند.

 

سقف قالب پلاستیکی یک طرفه   

سقف پلاستیکی یک طرفه

سقف وافل یک طرفه

وافل یک طرفه

وافل یک طرفه  -عرض 7- ارتفاع 25 - 30 - 35 - 40 هر قطعه 50 در 70 بوده و یا قطعه کور کننده کناری میتوان بصورت وافل دوطرفه نیز استفاده نمود.

وافل دوطرفه به طول و عرض 70*70 - 70*80 - 70*90 با ارتفاع های 25 - 30 - 35 - 40 می باشد.

 

نمونه پروژه های اجرایی سقف وافل یکطرفه: