اجرای سقف یوبوت

مراحل اجرای سقف یوبوت:

 


• بستن قالب تخت زیرین دال برای اجرای سقف یوبوت

تمام سطح دال بر روی سطح قالب با پوشش چوب (و یا سیستم های مشابه) پوشیده می گردد.

• بستن شبکه آرماتور پایین دال

میلگردهای زیرین دال در دو جهت عمود بر هم طبق آنچه محاسبه شده است، قرار داده می شود.

• چیدن قالب های یوبوت با توجه به نقشه های اجرایی

قالب های یوبوت با فواصل مشخص توسط اتصال دهنده های افقی در کنار یکدیگر قرار داده می شوند. به علت وجود پایه های مخروطی در زیر قطعات یوبوت، ضخامت مورد نیاز زیر یوبوت تامین می گردد. در صورتی که از قالب های یوبوت به صورت دوبل استفاده شود، این قالب ها باید قبل از نصب به هم متصل شوند.

• بستن شبکه آرماتور بالای دال برای اجرای سقف یوبوت

با قرار دادن میلگردهای افقی بالای یوبوت در دو جهت عمود برهم به همراه میلگردهای تقویتی جهت کنترل برش و خمش، مراحل میلگرد گذاری به پایان می رسد.

• بتن ریزی لایه اول

ریختن بتن باید در دو مرحله انجام پذیرد و برای جلوگیری از شناور شدن یوبوت ها، لایه اولیه به عنوان پرکننده فضاهای خالی سقف به صورت عمودی تخلیه می شود. مرحله نخست بتن ریزی با استفاده از فوق روان کننده انجام می شود. غلظت بتن باید در حدی باشد که تمام لایه زیرین را پر می نماید.

• تکمیل بتن ریزی

در مرحله دوم پس از گیرش اولیه بتن لایه زیرین ، بتن ریزی لایه فوقانی انجام می شود.

• باز کردن قالب های کف

پس از طی زمان گیرش بتن (مطابق آیین نامه بتن)، قالب از زیر سقف خارج و سطحی کاملاً صاف و سیقلی تحویل می گردد.

مزایای سیستم اجرای سقف یوبوت:

• استفاده از این تکنولوژی باعث می گردد تا ایجاد دهانه های بزرگتر و کنسول های بلندتر امکان پذیر شود.

• استفاده از این تکنولوژی باعث می گردد تا علاوه بر کاهش وزن سقف، سختی آن نیز افزایش بیابد که این امر ایجاد دهانه های بزرگتر و کنسول های بلندتر را امکان پذیر می نماید.

این افزایش دهانه باعث آزادی عمل بیشتر در طرح معماری و ایجاد فضاهای خلاقانه، فضاهای باز تجاری، تأمین پارکینگ بیشتر و … می گردد.

• با استفاده از این تکنولوژی و به دلیل وجود حفره های خالی و هوایی میانی در سقف، انتقال صوت و حرارت به نحو چشم گیری کاهش می یابد.

این کاهش انتقال صدا در مراکز آموزشی ، مذهبی، سال نهای اجتماعات و… بسیار پر اهمیت است. با توجه به افزایش سختی دال در استفاده از این تکنولوژی، لرزش این نوع سقف ها نسبت به دال های بتن آرمه معمولی کمتر بوده و باعث اطمینان خاطر بیشتر برای ساکنین می گردد.

روند اجرای یوبوت:

در روند اجرای دالهای مجوف با استفاده از یوبوت، پس از آرماتورگذاری لایه زیرین، یوبوت ها کنار هم روی شبکه آرماتور زیرین قرار گرفته و پس از قرارگیری آرماتور برشی میانی و همچنین آرماتوربندی لایه فوقانی ، بتن ریزی انجام می گردد. در نهایت مقطع دال بصورت I شکل در آمده و عملکرد بهتری خواهد داشت . این قالب ها به صورت دوبل هم ، برای دهانه های بلندتر قابل اجرا هستند .

یوبوت چیست

ضخامت تمام شده این دال ها با توجه به دهانه ها و بارگذاری های مختلف، متفاوت است. در جدول زیر مشخصات اولیه برای دهانه های مختلف ارائه شده است.

اطلاعات این جدول به صورت تقریبی بوده و برای بدست آوردن ضخامت دقیق نیاز به محاسبات سازه ای می باشد.

یوبوت جیست ؟

مشخصات مصالح برای اجرای سقف یوبوت:

در ساخت دال های بتن آرمه ی مجوف یوبوت از مصالح زیر استفاده می گردد:
میلگرد: مشخصات میلگرد مورد استفاده در این دال ها مانند قسمت های دیگر سازه می باشد و سایز آن ها از طراحی سازه بدست می آید.

معمولاً در این دال ها از میلگرد آجدار AIII استفاده می شود.

بتن: با توجه به مشخصات این دال ها، بتن مورد استفاده باید دارای روانی بیشتری نسبت به اعضای دیگر سازه باشد تا به راحتی زیر قالب های یوبوت حرکت کرده و سطحی صاف ایجاد نمایند. این روانی بتن معمولاً توسط افزودنی های فوق روان کننده که باعث ایجاد کاهش مقاومت نمی شوند ایجاد می گردد.