وافل دوطرفه

توضیحات

وافل دوطرفه

برای دهانه های بیشتر از 8/5 متر که وافل یک طرفه جوابگو نیست از قالب وافل دوطرفه استفاده می شود.

سقف وافل دوطرفه شامل وافل دوطرفه یکپارچه و سه پارچه می شود که در زیر تصاویری از آن ها را مشاهده می کنید:

 

وافل دوطرفه

وافل دوطرفه سه پارچه

چیدمان وافل دوطرفه

چیدمان قالب وافل دوطرفه در اسکلت بتنی

چیدمان وافل دوطرفه

 چیدمان قالب وافل دوطرفه در اسکلت بتنی CFT