فیلتر پاک کن اتوماتیک

فیلتر پاک کن تمام اتوماتیک قابلیت تمیز کردن فیلتر به صورت اتوماتیک به وسیله باد را دارا می باش مزایا: 1.محافظت از موتور در مقابل گردو خاک مواد آسیابی 2.پاک کردن فیلتر بدون دخالت نیروی انسانی