موادکش زمینی تکفاز

مواد کش زمینی تکفاز برای مصارف تا 130 کیلوگرم در ساعت برای موادهای نو و آسیابی مناسب می باشد. یکی از مزیت های این دستگاه طراحی در نوع فیلتر و سهولت در تمیز کردن و یا تعویض فیلتر میباشد.