بافت پارجه های رومبلی

                 ماشین آلات و تجهیزات بافت پارچه رومبلی

ماشین آلات بافت پارچه های رومبلی ساده و طرحدارشامل دستگاههای زیر:

 

ا- دستگاههای بافندگی پارچه های رو مبلی با ماشن های گردباف و تخت باف با قیمت های مناسب.

 دستگاه گردباف جهت بافت پارچه های رومبلی ساخت کارخانه Morton چین که ما نماینده انحصاری آنها در ایران میباشیم. 

2- دستگاههای لمینیت پارچه های رومبلی.

 

        دستگاه لمینیت

3-دستگاههای برنزینگ

 

                   دستگاه برونزینگ

 

4- دستگاه خارزنی

              دستگاه خارزنی 36 رول

5-دستگاه براشینگ

6-واردات چسب های هات ملت جهت دستگاههای لمینیت.