ماشین آلات رنگرزی و تکمیل

 

                      ماشین آلات رنگرزی و تکمیل

 1-  ماشین آلات رنگرزی:

رنگرزی انواع نخ و پارچه - رنگرزی مداوم

 

رنگرزی دوک - مخازن بزرگ رنگرزی -رنگرزی زیپ - دستگاههای رنگرزی جت - جیگ و سایر تجهیزات رنگرزی. 

 

 

 

    دستگاه رنگرزی با دما و فشار بالا

      دستگاه رنگرزی نخ

    دستگاه رنگرزی الیاف

    دستگاه خشک کن

 

2- تکمیل:

 

دستگاههای تکمیل جهت پارچه های کشباف وسایر پارچه ها.

 

دستگاههای استنتر - پرز سوزی - خارزنی - آهار زنی -سانفورایزینگ 

کاردینگ - کلندر -ماشین آلات کامپکت - ژیگر - خشک کن - اور فلو

 

ماشین آلات و تجهیزات چاپ انواع پارجه:

دستگاههای چاپ رتاری - تخت و سایر سیستم های چاپ مستقیم روی انواع پارچه و منسوجات خانگی.