میکسر رنگ پت

میکسر رنگ پت قابلیت مخلوط کردن خودکار مواد رنگی و مستربچ را با نسبت های تعیین شده را دارد. این دستگاه مخصوص مواد پت و موادهای با دمای ذوب بالا می باشد. از مزایای این دستگاه قابلیت خنک کاری با آب میباشد که از کلوخه کردن مواد جلوگیری می کند.