میکسر کنار دستگاه

مخلوط کردن مواد در این دستگاه از طریق اسکرو(ماردون) انجام می شود. یکی از مزیت های این دستگاه کوچک بودن و جابجایی راحت آن میباشد. طراحی این میکسر به گونه ای انجام شده است که در داخل آن جای لوله موادکش در نظر گرفته شده است و با استفاده از موادکش عمل انتقال مواد به راحتی انجام پذیر است.