گازگیر تک جداره

مزایای استفاده از رطوبت گیرهای تک جداره: توزیع یکنواخت حرارت:کاهش زمان خشک کردن(بازده بالا). کنترل حرارت دقیق،دقت بسیار بالا با کنترل عالی. صرفه جویی در انرژی برق. طراحی کم حجم از نظر اندازه و طرز کار آسان. افزایش سرعت سیکل تزریق و کاهش زمان ذوب با پیش گرم مواد.

توضیحات

مزایای استفاده از رطوبت گیرهای تک جداره: توزیع یکنواخت حرارت:کاهش زمان خشک کردن(بازده بالا). کنترل حرارت دقیق،دقت بسیار بالا با کنترل عالی. صرفه جویی در انرژی برق. طراحی کم حجم از نظر اندازه و طرز کار آسان. افزایش سرعت سیکل تزریق و کاهش زمان ذوب با پیش گرم مواد.