آنتراسیت

آنتراسیتآنتراسیت

توضیحات مختصر:

در طراحی فیلتر های تصفیه آب محصولی از زغالسنگ بنام آنتراسیت همراه با لایه هایی از ماسه سیلیسی مورد استفاده قرار می گیرد.

 Anthracite    آنتراسیت

در طراحی فیلتر های تصفیه آب محصولی از زغالسنگ بنام آنتراسیت همراه با لایه هایی از ماسه سیلیسی   مورد استفاده قرار می گیرد.

پالنده صاف آنتراسیت خود را با  کیفیت بالا ، مقاوم رطوبت پایین و ظریب یکنواختی پایین طبق استاندارد AWWA-B100 و در بازار های ایران و خاور میانه عرضه کرده است .

مشخصات شیمیایی محصول آنتراسیت تولید شرکت پالنده صاف که توسط آزمایشگاه این شرکت به طور مستمر اندازه گیری و پایش می شود در محدوده ذیل می باشد:

Unit

Item

Min 3 MOHS 
Hardness
1.3-1.6
UC -uniformity Confficient
 750Kg/m3  Bulk Density 
1.4-1.5Gr/cm3 
Specific Gravity
 Max 1%
Acid Solubility - HCL

 

GRADE

SIZE(milimeters)

P.S.A 1

0.60 - 1.2

P.S.A 2

1 - 2

P.S.A.3

0.8 - 1.8

P.S.A.4

1.2 - 2.7

P.S.A.5

0.6 - 0.8

P.S.A.6

2-3

P.S.A.7

1 - 3

 

اولین تولید کننده کربن فعال و آنتراسیت در ایران
فروشنده : پالنده صاف
ویژه
کشور: ایرانشهر: تهران
نوع فعالیت : تولید کننده
021-88554738