تماس با ما

آدرس: جاده آبعلی ، شهرک صنعتی خرمدشت

صندوق پستی: 1844-15815
کدپستی: 4511-15497

تلفن: 77892070           76216818
فاکس: 77195745         76216817
سایت: www.nobogh-co.com
ایمیل: nobogh-co@yahoo.com

تماس با ما


آدرس

جاده آبعلی - شهرک صنعتی خرمدشت

تلفن

98-21-7621818