تماس با ماآدرس دفتر : ایران - تهران - خیابان خالد اسلامبولی( وزراء)  - کوچه یکم - پلاک ۱۴ - واحد ۱۲ کد پستی ۱۵۱۳۶۱۴۳۳۳


  ۰۰۹۸-۲۱-۸۸۵۵۴۷۳۸


تلفکس :


۰۰۹۸-۲۱-۸۸۵۵۴۷۳۱


ایمیل : Sales@palandehco.comموبایل مدیر عامل :


آقای علی نجفی


۰۰۹۸-۹۱۲-۱۳۱۹۳۰۴آدرس کارخانه : ایران - سمنان - سه راهی مومن آباد - خیابان وادی السلام - انتهای خیابان - شرکت پالنده صاف


تلفن کارخانه :


۰۰۹۸-۲۳-۳۳۳۰۳۶۴۵

تماس با ما


آدرس

خیابان خالد اسلامبولی( وزراء) - کوچه یکم - پلاک 14- واحد 12

تلفن

98-21-88554738

98-21-88554731