هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی سمت عکس اطلاعات تماس
احسان ثققی  رئیس انجمن    
سید علی معیری پور  نایب رئیس    
عبدالرضا یحیوی  خزانه دار    
علی آراسته -  عضو هیئت مدیره    
مهدی ابراهیمی مجد  عضو هیئت مدیره    
فرزاد تفضلی عضو هیئت مدیره    
بابک شادمهری عضو هیئت مدیره    
محمد محمودی عضو علی البدل هیئت مدیره    
 رضا موسوی  بازرس اصلی    
داود جودکی بازرس علی البدل    
غلامرضا ضیایی دبیر هیئت مدیره