گروه صنعتی فولاد قائم با سابقه چند ساله در زمینه تهیه و تولید آهن آلات مورد نیاز کشور اعم از واردات از گشورترکیه وانجام معاملات داخلی وخارجی آمادگی همکاری با تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی را دارد واردات اتومات های صنعتی و فولادهای آلیاژی ck وST از تركيه توزيع انواع گردهاي صنعتي و مقاطع مستطيل چهارگوش . شش پر . و فولادهاي خاص و سوپر آلیاژها