شرکت نور آفرینان هامون (سهامی خاص) شرکت فنی و مهندسی نور آفرینان هامون ، با هدف تامین تجهیزات و اجرای پروژه های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تشکیل گردید و با وجود کارشناسان فنی توانمند و با تجربه ، از شرکت های پیشگام در این عرصه میباشد . تامین کلیه تجهیزات Active و Passiveشبکه های مخابراتی شامل بیسیم و با سیم ، مشاوره ، طراحی و اجرای انواع شبکه های مخابراتی و کامپیوتری بخشی از توامندیهای بازرگانی و اجرایی این شرکت میباشد و در ابن راستا مشتریان متعددی در صنایع نفت و پتروشیمی ، نظامی و انتظامی و مخابراتی دارد و امید است با تلاش برای کسب رضایت بیشتر ، بتوان به جمع خانواده مشتریان خود بیفزاید.