شرکت فنی مهندسی هواصنعت امید پارس با مدیریت آقای علیرضا کاظمی با بهره گیری از مهندسین مجرب و با سابقه در خصوص موارد ذیل آماده ارائه خدمات میباشد. کمک به انتخاب انواع کمپرسورها (پمپ‌هـای وکیومـ، بلوئرهای هوا، کمپرسورهای اسکرو و پیستونی و بوسترها) متناسب با سیستمـ‌هـا و فرآیندها نظارت بر مراحل نصب و راه اندازی کمپرسورها (پمپ‌هـای وکیومـ، بلوئرهای هوا، کمپرسورهای اسکرو و پیستونی و بوسترها) به همراه تجهیزات جانبی مورد نیاز اعزامـ کارشناس جهت نظارت بر عملکرد کمپرسورها (پمپ‌هـای وکیومـ، بلوئرهای هوا، کمپرسورهای اسکرو و پیستونی و بوسترها) و انجامـ مشاوره جهت بهینه کردن وضعیت تولید هوا یا خلـا مورد نیاز انجامـ تعمیرات تخصصی همراه با گارانتی تعمیرات در زمان مناسب و با هزینه متناسب تامین سایر خدمات مورد نیاز از قبیل تامین قطعات مصرفی و لوازمـ یدکی، روغن‌هـای صنعتی (بلوئر هوا و پمپ وکیومـ)