شرکت مهارت جهان (سهامی خاص) شرکت مهارت جهان از سال 1369 اقدام به تاسیس کارخانه تولید انواع اتصالات، مخازن و دستگاههای تمام استیل پاستورایزر و مواد غذایی، لبنی نمود که خود گام موثری در نیل به خودکفایی و ممانعت از وابستگی فنی به نمونه های مشابه خارجی می باشد.