فروش انواع رنگهای صنعتی و ساختمانی انواع تینرهای صنعتی و تخصصی و سفارشی (تینر لوساید ، تینرهای فوری ، تینر کوره ای ، تینر استخری ، تینر شستشو ، تینر روغنی یا وایت اسپریت ، سفارشی متناسب با درخواست شما و و تینرهای مخصوص صادرات با کیفیت عالی قابل تحویل در اقصی نقاط دنیا با مجوز ویژه ) فروش حلال های شیمیایی ( استن ، MEK ، تولوئن ، زایلین مخلوط ، متانول ، انواع رزین های صنعتی ( الکید رزین ، شرت اویل ، مدیوم اویل ، لانگ اویل) ، اوره صنعتی ، MEG ، DEG ، نرمال بوتانول ، اسید استیک ، تیتان ، پترورزین ، انیدرید فتالیک ، پنتا ، گلیسیرین ، اتیل استات ، بوتیل گلیکول ، اتیل گلیکول ، حلالهای 402 ، 410 ، ویژه و ... ) لیست قیمت تینرها در اسفند سال 1388 به شرح زیر می باشد ( قیمتها به تومان می باشد) تینر ادیب تینر فوری 10000 درجه 1 : لیتر 1.220- گالن 4.250 حلب20.700- بشکه 225.000 تینر ممتاز 10000 : لیتر 1.330- گالن 4.750 حلب23.000- بشکه 242.000 تینر فوری 12000 : لیتر 1.440- گالن 5.300 حلب25.200- بشکه 263.000 تینر فوری 15000 : گالن 6.500 حلب29.000- بشکه 310.000 تینر لوساید ، لیتر 1.830- گالن 6.900 حلب33.000- بشکه 340.000 تینر کولاک تینر فوری 10000: لیتر 1.050- گالن 3.750 حلب18.500- بشکه 195.000 تینر ممتاز 10000 : لیتر 1.150- گالن 4.250 حلب20.500- بشکه 217.000 تینر فوری 12000 : لیتر 1.250- گالن 4.700 حلب22.500- بشکه 235.000