تولید کننده وارد کننده و فروشنده تجهیزات و محصولات مخابراتی و رادیویی