در این شرکت کلیه لوازم ورزشی و غیر ورزشی با مارک آدیداس تهیه و پخش می شود و حتی سفارش به صورت تکی نیز پذیرفته میشود .