آدرس کارخانه : اصفهان، شهرک صنعتی سه راهی مبارکه، فاز اول، خیابان نهم، پلاک8 تلفن فروشگاه شماره یک : 2220796 (0311) تلفن فروشگاه شماره دو : 6642363 (0311) تلفن فروشگاه شماره سه : 2227143 (0311)