شماره زن، سوزن منگنه، فنر پوشه، تیغ موکت بری، سیمی کن فشرده، سیمی کن دفتری، جا چسبی، چسب کفش، پانچ، کاتر، چک زن، ماشین دوخت کاغذ و خرد کن