همزن مغناطیسی

موتور 12 ولت مستقيم بدنه استيل حداقل دور 500 دور و حداکثر دور 1500 دور در دقيقه ابعاد 140 * 140 * 55 (ميليمتر)

ويژگيهاي دستگاه:

 

* قسمتهاي مكانيكي طراحي شده استهلاك ناچيزي دارند.

* دستگاه مي توانددرمدت زمان طولاني به طورمداوم،بدون گرم شدن وتغييرسرعت كاركند

* تغييرات ولتاژ تا 30± ولت بر روي كارايي دستگاه اثري ندارد.

*آهن رباي همزن به شيوه اي طراحي شده است كه بتواند حتي درمواقعي كه بين ظرف

  نمونه وهمزن فاصله ايجاد مي شود قدرت و كارائي خود را حفظ كند.

موارد استفاده :

آزمايشگاههاي فيزيك, شيمي