هدایای صنایع دستی

هدایای صنایع دستی

استفاده از محصولات صنایع دستی بعنوان هدایای تبلیغاتی و سازمانی

ایران نامی است که با شنیدن آن، سیلی از افتخارات و پیشینه پربارش در ذهن ها می آید و بر کسی پوشیده نیست که فرهنگ ، هنر ، صنایع دستی و ... مترادف است با این کلمه : ایران 

و اما در همین ایران ، بعضی از چیزها را نباید به باد فراموشی سپرد تا که همچنان بر بام جهان بمانیم ؛

توان و پتانسیل تولید محصولات هنری و صنایع دستی ، آنچنان که در ایران وجود دارد در بسیاری از کشورهای دنیا ، نیست. امروزه محصولات خارجی تحت عناوینی مانند لوکس ، لاکچری و ... وارد میدان نبرد محصولات کشوری شده اند که خود هنر ، مدیون تلاشهای هنرمندانش است. اگر ما ، یعنی همه مدیران سازمانی ، مدیران شرکتها ، آحاد مردم و همه دوستداران این خاک ، به فکر این جایگاه نباشیم، دشمن در کمین است.

اما چه باید کرد :

1. از خرید محصولاتی که توان تولید آن در داخل کشور وجود دارد، خودداری کنیم.

2. با آوردن اسامی برندهای خارجی ، برای بقیه ادعای بروز بودن نکنیم.

3. در مراسمات اداری ، مناسبات ملی ، همایشها ، جشن های ملی ، مناسبت های مذهبی و ... از محصولات همین خاک استفاده کنیم.

4. هدایای تبلیغاتی و هدایای سازمانی مورد استفاده در تبلیغات و هدایا را از میان محصولات صنایع دستی ایران عزیز ، انتخاب کنیم.

5. سازمانها و شرکتها بدانند که استفاده از هدایای صنایع دستی و هدایای تبلیغاتی داخلی در مراسمات رسمی و یادبودها ، خود نوعی انتقال فرهنگی و حمایت از تولید ملی است.

....

بیایید دست در دست هم ، میهن خویش کنیم آباد !