dsc03957 شیر فلکه فلزی برنزی

dsc03957 شیر فلکه فلزی برنزیdsc03957 شیر فلکه فل ...

توضیحات مختصر:

تولید شیر آلات و انشعابات آبرسانی و دیگر مصنوعات فلزی
فروشنده : شرکت درستی
ویژه
کشور: ایرانشهر: تهران
نوع فعالیت : تولید کننده
021-77819325-7