dsc03957 شیر فلکه فلزی برنزی

dsc03957 شیر فلکه فلزی برنزیdsc03957 شیر فلکه فل ...

توضیحات مختصر:

شركت درستی در سال 1342 تاسیس گردید و زمینه فعالیت خود را در خصوص تولید شیر آلات و انشعابات آبرسانی و دیگر مصنوعات فلزی آغاز نمود
فروشنده : شرکت درستی
ویژه
کشور: ایرانشهر: تهران
نوع فعالیت : تولید کننده
021-77819325-7