روغن اسپین فینیش - Spin Finish

روغن اسپین فینیش - Spin Finishروغن اسپین فینیش - S ...

توضیحات مختصر:

این محصول هيچگـونـه تغییری در خصـوصيـات اليـاف بـوجـود نيـاورده و هیچگونه اثری بر روى رنـگ اليــاف نـدارد. بـا آب بــراحتـى قـابـل شستشـو ميباشـد و نسبـت به عمليات مكانيكـى مقــاوم اسـت. مـاده فوق بـاعـث ايجاد لغزنـدگـى بين اليـاف شـده و اين امـر هـدايـت الكتـريـكى اليـاف را افـزايـش داده و الكتـريسيتـه سـاكـن را خنثـى مي كنـــد. ايــن مـــاده هيچگونه اثـر خـوردگى روى دستگاه‌‌ها نـداشتـه و امــولسيــون آن به مـدت بسيار طـولانـى پـايـدار اسـت و بر روی الیاف خاصیت Soft Touch را اضافه می کند .

روغن اسپین فینیش - Spin Finish

شکل ظاهری : مایع ای غلیظ کاملا شفاف

PH : هفت ( خنثی )

اکتیو : 82.5 درصد

حلالیت : به راحتی در آب حل می گردد .

خواص شیمیائی

این محصول هيچگـونـه تغییری در خصـوصيـات اليـاف بـوجـود نيـاورده و هیچگونه اثری بر روى رنـگ اليــاف نـدارد. بـا آب بــراحتـى قـابـل شستشـو ميباشـد و نسبـت به عمليات مكانيكـى مقــاوم اسـت. مـاده فوق بـاعـث ايجاد لغزنـدگـى بين اليـاف شـده و اين امـر هـدايـت الكتـريـكى اليـاف را افـزايـش داده و الكتـريسيتـه سـاكـن را خنثـى مي كنـــد. ايــن مـــاده هيچگونه اثـر خـوردگى روى دستگاه‌‌ها نـداشتـه و امــولسيــون آن به مـدت بسيار طـولانـى پـايـدار اسـت و بر روی الیاف خاصیت Soft Touch را اضافه می کند .

موارد مصرف

این محصول بـراى توليـد اليـاف پلـى‌پروپليـن از طريق سيستمهـاى C.F و B.C.F و الیاف پلی استر و پنبه بسيـار منـاسـب مـى‌بـاشـد.

 

شرایط نگهداری

شرایط مطلوب برای نگهداری این محصول بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد می باشد و توصیه می شود از بسته بودن درب مخازن اطمینان حاصل نموده و از قرار گرفتن در دمای زیر صفر درجه سانتی گراد و اشعه مستقیم آفتاب جلوگیری به عمل آید. این ماده حداکثر به مدت یک سال در شرایط معمولی محیط قابل نگهداری و پایدار مانده و خواص آن تغییر نمی کند.

 

بسته بندی

این محصول در بشکه های پلاستیکی ۲۰۰ کیلوگرمی و مخازن هزار کیلوگرمی ارائه می گردد. امکان عرضه در بسته بندی های دیگر بنا به درخواست مشتری امکان پذیر می باشد.

تولید کننده روغن های اسپین فینش و آنتی استاتیک - spin finish anti static
فروشنده : پیشگام رزین پترو پاد
ویژه
کشور: ایرانشهر: تهران
نوع فعالیت : تولید کننده
021-88325384