بلندگوی 6977
بلندگوی 6977

بلندگوی 6977بلندگوی 6977

توضیحات مختصر:

بلندگوی 6977با کیفیت بسیار بالا

بنام خدا مدیرومسئولان شرکت گیل سان تجارت ازسال 1352درمیدان امام خمینی تهران (پشت شهرداری سابق ) مشغول به فعالیت درزمینه قطعات الکترونیک ولوازم صوتی وتصویری بوده وازاین رو دارای شناخت کامل نسبت به کیفیت قطعات مرغوب الکترونیک نیزمی باشند .
فروشنده : گیل سان کو
ویژه
کشور: ایرانشهر: تهران
نوع فعالیت : شرکت بازرگانی
98-21-66715317