کودشیمیایی قوی سرک NS کود اوره گوگردی گرانوله با اوره 40 درصد
کودشیمیایی قوی سرک NS کود اوره گوگردی گرانوله با اوره 40 درصد

کودشیمیایی قوی سرک NS کود اوره گوگردی گرانوله با اوره 40 درصدکودشیمیایی قوی سرک N ...

توضیحات مختصر:

این کود شیمیایی شامل 40% اوره و گوگرد می باشد، برای خاکهای قلیایی و شور و همچنین محصولاتی که به گوگرد بیشتری نیاز دارند،مناسب است .

این کود شیمیایی شامل 40% اوره و گوگرد می باشد، برای خاکهای قلیایی و شور و همچنین محصولاتی که به گوگرد بیشتری نیاز دارند،مناسب است . 

اثرات مصرف :

افزایش رشد رویشی گیاه در نتیجه بهبود کمی و کیفی محصول

افزایش حلالیت عناصر غذایی خصوصا فسفر و ریز مغذی ها

اصلاح موضعی PH خصوصا در خاکهای شور و قلیا بدلیل وجود گوگرد و اثر مقابله کنندگی با میکروبهای خاک

رفع رنگ پریدگی در برگهای مسن و جوان گیاه

گروه شرکتهای نوین بهار تولید انواع کود شیمیایی و کود کشاورزی پایه
فروشنده : گروه شرکتهای تولیدی نوین بهار
ویژه
کشور: ایرانشهر: تهران
نوع فعالیت : تولید کننده
98-21-66031251