کود شیمیایی کامل ماکرو NPK
 کود شیمیایی کامل ماکرو NPK

کود شیمیایی کامل ماکرو NPK کود شیمیایی کامل ما ...

توضیحات مختصر:

این کود شیمیایی ، به شکل گرانول و محتوی سه عنصر اصلی پرمصرف گیاه و عنصر روی می باشد. برای تمامی محصولات زراعی و باغی در تمام مناطق کشور قابل استفاده و مناسب است.

این کود شیمیایی ، به شکل گرانول و محتوی سه عنصر اصلی پرمصرف گیاه و عنصر روی می باشد. برای تمامی محصولات زراعی و باغی در تمام مناطق کشور قابل استفاده و مناسب است. مصرف این کود شیمیایی در زراعت غلات ، صیفی جات و سبزیجات به صورت عمقی قبل از کاشت و در باغات میوه به صورت چالکود توصیه می گردد. شرکت نوین بهار با بیش از یک دهه فعالیت تولید کود شیمیایی کودکشاورزی،قراردادهای متعددی با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وابسته به وزارتجهاد کشاورزی منعقد و با کیفیت عالی تولید این کود شیمیایی را اجرا نموده است.

گروه شرکتهای نوین بهار تولید انواع کود شیمیایی و کود کشاورزی پایه
فروشنده : گروه شرکتهای تولیدی نوین بهار
ویژه
کشور: ایرانشهر: تهران
نوع فعالیت : تولید کننده
98-21-66031251