میکسر ماردونی

میکسر ماردونیمیکسر ماردونی

توضیحات مختصر:

مدل های میکسر MX ساخت این کارخانه بصورت ماردونی می باشد و مزیت این نوع میکسرها عبارت است از: امکان ساخت در ظرفیت های مختلف. به لحاظ ثابت بودن مخزن نسبت به میکسرهای گردشی ایمنی بیشتری دارند. زمان کمتری برای مخلوط کردن نیاز دارند. مخلوط کردن مواد در این دستگاه از طریق اسکرو(ماردون) انجام می شود.

مدل های میکسر MX ساخت این کارخانه بصورت ماردونی می باشد و مزیت این نوع میکسرها عبارت است از:
امکان ساخت در ظرفیت های مختلف.
به لحاظ ثابت بودن مخزن نسبت به میکسرهای گردشی ایمنی بیشتری دارند.
زمان کمتری برای مخلوط کردن نیاز دارند.
مخلوط کردن مواد در این دستگاه از طریق اسکرو(ماردون) انجام می شود.

سازنده لوازم جانبی ماشین آلات صنعت پلاستیک (موادکش - گازگیر - چیلر - میکسر - دوزینگ -گرمکن قالب)
فروشنده : مجتمع صنعتی ام تی سی
ویژه
کشور: ایرانشهر: کرج
نوع فعالیت : تولید کننده
026-45333906