شکر زعفرانی
شکر زعفرانی

شکر زعفرانی شکر زعفرانی

توضیحات مختصر:

شکر زعفرانی با پروانه استاندارد با بیش از نیم قرن در خدمت مردم

-اولین تولید کننده قندهای طعم دار -توليد كننده قند با شكر قهوه اي -اولین تولید کننده شکر با طعمهای خاص
فروشنده : شرکت قند حبه بلورین شیراز
عادی
کشور: ایرانشهر: شیراز
نوع فعالیت : تولید کننده
98-71-38384894