پی‌جویی، اکتشاف، طراحی و استخراج معادن بوکسیت در ایران
 پی‌جویی، اکتشاف، طراحی و استخراج معادن بوکسیت در ایران

پی‌جویی، اکتشاف، طراحی و استخراج معادن بوکسیت در ایران پی‌جویی، اکتشاف، طر ...

توضیحات مختصر:

ارائه خدمات مهندسی ، طراحی ونظارت عالیه وکارگاهی درزمینه‌های شناسایی، پی‌ جویی، اکتشاف، طراحی واستخراج معادن بوکسیت درایران

نام کارفرما: شرکت آلومینای ایران

تاریخ شروع : 97/5/15

محل اجرا: جاجرم

فروشنده : شرکت معدن زمین
ویژه
کشور: ایرانشهر: تهران، جنت آباد جنوبی، خیابان کبیرزاده (لاله غربی)، بین شقایق و بهمنی نژاد، پلاک 68، طبقه اول
نوع فعالیت : سایر
98-21-44462614