طراحی و تولید سیستمهای الکترونیکی و کامپیوتری، سیستمهای کنترل دسترسی (ACCESS CONTROL)، سیستمهای حضور و غیاب، سیستمهای مدار بسته و حفاظتی