آدرس کارخانه : اصفهان، شهر صنعتی دولت آباد، خیابان اکباتان تلفکس : 4455342 (0311) تلفکس : 5836182 5836282 (0312) موبایل : 1180092 - 0913 (SGS)َ ISO 9002