تولید سیستمهای امنیتی, حفاظتی و شناسائی مبتنی بر اثر انگشت و عنبیه چشم, دربهای هوشمند, گاوصندوقهای هوشمند, سیستمهای کنترل هوشمند انرژی و امنیتی منازل مسکونی BEMS, ساخت ماژولهای BIOMETRICS